Integrisani menadžment sistem u poslovanju kompanije Konstruktel uključuje poštovanje zahteva 4 standarda:

  • Sistem menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2015
  • Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine ISO 14001:2015
  • Sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu ISO 45001:2018
  • Sistem menadžmenta bezbednošću informacija ISO 27001:2014

Standardizacija je garant za kvalitet usluge, proizvoda koji kompanije pružaju korisnicima, ali i oruđe našeg tima koji u okviru Konstruktela čini sve da budemo još profesionalniji, bolji i za korisnike, ali i za zaposlene, jer zadovoljni zaposleni samo su potvrda uspešne standardizacije.

Kompanija Konstruktel je dana 15.01.2021. godine sertifikovana za 3 standarda: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 i ISO 14001:2015. Standardizacija je put ka uspehu i način da se proširi perspektiva, poveća kvalitet poslovanja, kvalitet usluga i garancija našim saradnicima, investitorima i korisnicima, ali i zaposlenima da poslujemo po zahtevima standarda prepoznatim na celoj planeti kao garant za kvalitet.

ISO 9001:2015
Poslovanje Konstruktela u skladu sa zahtevima Menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2015 potvrđuje da garantujemo kvalitet. S obzirom na to da Konstruktel posluje i sa kompanijama koje su geografski udaljene, ovaj sistem menadžmenta kvalitetom je značajan za saradnju sa inostranim organizacijama.
ISO 45001:2018
Poslovanje po zahtevima Menadžmenta zaštitom bezbednošću i zdravljem na radu na radu ISO 45001:2018 neophodno je za odgovorno poslovanje kakvo praktikuje kompanija kao što je Konstruktel. Kako bismo izbegli incidente u radu i zaštitili svoje vredne radnike, primenili smo sve što je neophodno za bezbedan rad svih zaposlenih.
ISO 14001:2015
Poslovanje po zahtevima Menadžmenta zaštitom životne sredine ISO 14001:2014 podrazumeva primenu standarda u Konstruktelu, koji sve svoje akcije temelji na odgovornom poslovanju. Na ovaj način smo učinili korak više u našem doprinosu održivom razvoju i lokalnoj zajednici, što je izuzetno značajno u radu I stvaranju svih zaposlenih u Konstruktelu.
ISO 27001:2014
Poslovanje po zahtevima Menadžmenta bezbednošću informacija ISO 27001:2014, garantuje da se podaci koje Konstruktel poseduje o korisnicima čuvaju na najbolji mogući način.
Preuzmi

ISO 9001:2015

srpski

Preuzmi
Preuzmi

ISO 14001:2015

srpski

Preuzmi
Preuzmi

ISO 45001:2018

srpski

Preuzmi
Preuzmi

ISO 9001:2015

engleski

Preuzmi
Preuzmi

ISO 14001:2015

engleski

Preuzmi
Preuzmi

ISO 45001:2018

engleski

Preuzmi

Licence И150Е3 i И151Е3

Kao potvrda uspešnog poslovanje i kvaliteta rada, 27.12.2021. godine Konstruktel dobija Velike licence И150Е3 i И151Е3 od strane Ministarstva građevine i urbanizma. Licenca И150Е3 se odnosi na poslove izvođenja radova na elektronskim komunikacionim objektima i/ili mrežama, sistemima ili sredstvima komunikacije međunarodnog ili magistralnog značaja.

Licenca И151Е3 je vezana za poslove izvođenja radova na objektima elektronskih komunikacija i/ili mreža, sistema ili sredstava komunikacije izgrađena na teritoriji više lokalnih samouprava.

Preuzmi

И150Е3 / И151Е3

srpski

Preuzmi

Društvo sertifikacijom pokazuje zainteresovanim stranama opredeljenost za upravljanje poslovnim rizicima, a time i sposobnost za održivi razvoj.
Sertifikacija šalje poruku da je Društvo konstantno opredeljeno ka stalnom unapređenju.
Sertifikacijom Društva stvara se konkurentska prednost i povećava viši nivo poverenja klijenata !