Zapošljavamo – pridružite se timu KonstrukTel.

Konstruktel: konstruktivno, kompletno, kvalitetno

Telekomunikacije

Izrada tehničkih rešenja. Izrada idejnih i projekata za građevinsku dozvolu. Ishodovanje potrebnih dozvola. Izrada projekata i dokumentacije izvedenog stanja.

Više informacija

Energetika

Montaža TK i EE opreme. Kabliranje. Izrada eEE ormara. Izrada spojeva na optičkim i bakarnim kablovima. Završna merenja i izrada tk i EE atesta.

Više informacija

Građevinski radovi

Izvođenje građevinskih radova: Iskop zemlje i polaganje cevi, podbušivanja, izrada unutrašnjih ee i tk instalacija, geodetski radovi.

Više informacija

Kompanija

Kompanije ukupno imaju 60 zaposlenih raspoređenih po zemljama zavisno od aktuelnih projekata. U voznom parku posedujemo: 20 teretnih vozila, 5 kamiona, 4 kombija, 2 mini bagera, 2 mini-utovarivača, 8 putničkih vozila.
Dalje

Poslovanje

U poslovanju kompanija učestvuje i veliki broj radnika angažovanih na povremenim i privremenim poslovima van osnovne delatnosti kompanije.
Dalje

Profesionalnost

Svi zaposleni su profesionalno obučeni i opremljeni u skladu sa svim pozitivnim propisima.
Dalje

Budite u toku sa našim projektima

„Naše poslovanje je zasnovano na dugogodišnjem iskustvu na različitim projektima, koje smo, zajedničkim snagama, do sada uspešno realizovali.“  Menadžment Konstruktela

3 nova sertifikata kao verifikacija uspešnog poslovanja

Pročitaj više

Završetak radova na izgradnji dela optičke mreže A1 Srbija – Klaster Zemun

Pročitaj više

Radovi na priključenju korisnika na optičku mrežu MTS-a u Kragujevcu

Pročitaj više

Moderna i profesionalna oprema

Spliceri: fujikura, sumitomo, fitel. Otdr: exfo, grandway. Power meter/power source: kin young, grandway. Unimeri, strujna klješta: Bening, Bosch.

VIŠE INFORMACIJA
KOnstruktel masine i oprema

Mašine

Ručni električni alat: Bosch, Hilti, Makita. Mašine za podbušivanje, bobcat, mašine za sečenje asfalta i betona.

VIŠE INFORMACIJA