MTEL CG

 • izvođenje radova na izgradnji telekomunikacionih mreža
 • priključenje / migracija korisnika sa HFC na GPON

TELEKOM SRBIJE

 • Modernizacija optičke pristupne mreže u Srbiji,
 • ALL-IP TRANSFORMACIJE
 • Izgradnja FTTH instalacija u gradskim sredinama

HUAWEI

 • ALL-IP TRANSFORMACIJE
 • Izgradnja FTTH instalacija u gradskim sredinama

SUPERNOVA

 • Modernizacija optičke pristupne mreže u Srbiji,
 • Izgradnja FTTH /HFC instalacija u gradskim sredinama

SATTRAKT

 • Izgradnja unutrašnjih instalacija (vertikale) FTTH mreže

MTEL BIH

 • Izvođenje radova na izgradnji nadzemnih telekomunikacionih mreža

VIP MOBILE

 • Izgradnja baznih stanica za mobilnu telefoniju

ŽTP SRBIJA

 • Rekonstrukcija donjeg stroja pruga i građevinska sanacija infrastrukture

CAPITOL PARK ŠABAC

 • Izvođenje unutrašnje NN i TK instalacije

SBB

 • Izvođenje i rekonstrukcija Data Centara (NN i TK instalacije)