U Konstruktel timu inženjera, menadžera i profesionalaca na terenu, imamo znanje, zanat u rukama i mehanizaciju koji nam dozvoljava da realizujemo sigurnu i celovitu uslugu kablovskim i telekomunikacionim operaterima, komunalnim službama i investitorima na teritoriji Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

Kao regionalna kompanija, Konstruktel zapošljava 60 radnika iz različitih delova Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Naši klijenti sa kojima smo sarađivali, i sa kojima i dalje poslujemo na teritorijama ovih triju država, su :Telekom Srbija A.D, M:TEL Crna Gora, M:TEL Republika Srpska, SatTrakt doo, Sekretarijat za Saobraćaj, MUP Republike Srbije, T-COM Crna Gora…

U poslovanju kompanija učestvuje i veliki broj radnika angažovanih na povremenim i privremenim poslovima van osnovne delatnosti kompanije.

„Konstruktel ima za cilj da bude vodeća kompanija, koja svoju budućnost gradi na zajedničkom zadovoljstvu i korisnika usluga i zaposlenih. Nudeći korisniku kompletnu uslugu izrade telekomunikacione optičke infrastukture, a zaposlenima kontinuirano ulaganje u profesionalno usavršavanje i unapređenje znanja, uz konstantnu motivaciju, sve smo bliži našoj odrednici uspeha.“

Konstruktel d.o.o