KonstrukTel, reč koja pravi i konstruiše svet gde nesmetano komuniciramo u 21.veku osnaženi novim tehnologijama, znanjem i umećem tima koji je naša srž.

Naš tim je sva snaga i znanje koje beskrajno dajemo kroz brojne projekte na koje smo ponosni.

Brojka od 60 zaposlenih se povećava proporcijalno sa novim projektima, gde se uz već dobro uigranu poslovnu saradnju sa partnerima sa kojima sarađujemo godinama, dodaju i nove poslovne mogućnosti i novi partneri.

Pogledajte naš etički kodeks sa poslovnim bontonom i politiku IMS-a.

Upalimo svetlost,

prenesimo sliku, misao,

a magiju projekta

pretvorimo

u stvarnost!

„Konstruktel ima za cilj da bude vodeća kompanija, koja svoju budućnost gradi na zajedničkom zadovoljstvu i korisnika usluga i zaposlenih. Nudeći korisniku kompletnu uslugu izrade telekomunikacione optičke infrastukture, a zaposlenima kontinuirano ulaganje u profesionalno usavršavanje i unapređenje znanja, uz konstantnu motivaciju, sve smo bliži našoj odrednici uspeha.“

Konstruktel d.o.o